Aktuelt


Forsinkede fakturaer fra Tretten legekontor

6. mars 2019 kl. 11:27

Enkelte av våre kunder vil i disse dager få  forsinket faktura fra vår leverandør Melin Collectors på grunn av feil i deres IKT systemer. Det gjelder utestående beløp fra legene Adeel Nawaz og Simon K. Mogensen fra agust 2018 til dags dato.

Nyheter i legetjenesten i Øyer kommune

10. mars 2018 kl. 23:59

Det har i den siste tiden skjedd flere endringer i legetjenesten i Øyer kommune: 

Uy Bach overtar fast driftshjemmel som fastlege etter Martin Germann. 

Henrik Roald Bjøralt er begynt som fastlegevikar etter at Edin Taslaman gikk av med pensjon 01.03.18. Han har vikariat fram til første september 2018. Denne stillingen er lyst ut og fast tilsetting vil forhåpentligvis være i orden i god tid. 

Obs! I brev fra Helfo om ny fastlege er det oppgitt felles forretningsadresse for begge legekontorene i Hundervegen, Øyer. Dette kan være misvisende ettersom dr. Bjøralt jobber på kontoret på Tretten. Ingen fastleger har altså skiftet kontorsted. 

Ny turnuslege er på plass. Han heter Kåre Amtoft Nissen og skal jobbe hos oss fram til første september 2018. 

Fastlege Torben Buch er blitt godkjent som spesialist i allmennmedisin.